Новини

ДНЕВЕН РЕД И ВРЕМЕВИ ГРАФИК на Втория редовен Конгрес на ПП“Обединена социалдемокрация“

10:00 – 11:00ч. – Регистрация на делегатите и гостите на Конгреса

11:00 – 11:10ч. – Откриване на Конгреса от Председателя на ПП ОСД – г-н Йордан Гергов

11:10 –11:15ч. – Избор на ръководство на Конгреса – председатели на двете заседания,     секретариат, преброители и комендант

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Председателстващ заседанието – доц. А. Апостолов- Бургас

11:15 – 11:20ч. – Избор на Комисии на Конгреса:

  1. Мандатна комисия: председател – Виктор Даковски – Ботевград;
  2. Комисия по промени в Устава: председател – доц. А. Апостолов- Бургас;
  3. Комисия по избора на централни и ръководни органи на партията: председател – Д. Карамишев – Костенец;
  4. Комисия по проекто-програмата и проекто-решенията: председател – В.Димитров – Драгоман.

11:20 – 11:50ч. – Отчетен доклад на Председателят на ПП ОСД за периода 2011-2014г.

11:50 – 12:30ч. – Приветствия от официални лица и гости

12:30 – 13:00ч. – Почивка /кафе – пауза/

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Председателстващ заседанието – Венцислав Димитров – Драгоман

 

13:00 – 13:10ч. – Доклад на Председателят на Контролната комисия за периода 2011-2014г.

13:10 – 13:20ч. – Доклад на Председателят на Мандатната комисия

13:20 – 13:50ч. – Доклад на Председателят на Комисията по промени в Устава

13:50 – 14:50ч. – Дебати и изказвания

14:50 –15:20ч. – Доклад на Председателят на Комисията по избора на централни и ръководни органи на партията

15:20 – 15:40ч. – Доклад на Председателят на Комисията проекто-програмата и проекто-решенията

15:40 – 16:00ч. – Гласуване на проекто-решенията на Конгреса

16:00 – Закриване на Конгреса

16:00 – 16:15 Заседания на НПС и НКК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *